Deklaration

Vi upprättar deklarationer för bolag, ägare, enskilda näringsidkare samt närstående.

Att deklarera är något varje inkomsttagare måste göra varje år och lämna in till skattemyndigheten. Gäller såväl för privatperson som för näringsidkare. Vare sig det gäller en fysisk person eller ett företag  så är det oerhört viktigt att det blir rätt. 
 
När deklarationen skall lämnas beror på vilket räkenskapsår Du/Bolaget har valt.
Aktiebolag kan numera välja vilken månad räkenskapsåret  skall börja och sluta. 

Låt oss på SEAM Redovisning ta hand om Din deklaration.

Ring oss - 08-550 403 01 eller skicka oss ett mail!