Bokslut


Att göra ett årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med andra ord sammanställer man alla transaktioner som man gjort under året och gör bokslutsdispositioner så som exempelvis perioidiseringsfonder, skattebräkningar och dylikt och redovisar därefter den sammanställda informationen i en balans- och reslutaträkning för räkenskapsåret. 

Olika bolagsformer kräver olika bokslut - oavsett om man har revisor eller ej.

Ett aktiebolag skall alltid upprätta en årsredovisning som sedan skall skickas till bolagsverket.

Ett handelsbolag eller kommanditbolag skall avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. 

En ensild näringsidkare skall avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller i vissa fall med en årsredovsining. Det är storleken på Din verksamhets omsättning som bestämmer hur Du skall avsluta bokföringen. 

Vi hjälper Dig med glädje - kontakta oss på 08-550 403 01 och hör efter hur vi kan hjälpa Dig på bästa sätt! Välkomna  till SEAM Redovisning.