En SEAM-bebis är född!

Måndag 10 april 2017

Vår kära kollega Johanna fick en liten flicka i mars. Våra varmaste lyckönskningar till hela familjen!